Algemeen Reglement Autoblubbering 2017

 

Onderstaand het reglement van autoblubbering Oudleusen, lees deze goed door.

 

1. Deelnemers mogen 1 helper meenemen in het rennerskwartier, herkenbaar aan het polsbandje.
2. Deelnemers dienen in het voertuig, overal op het evenemententerrein een degelijke passende valhelm en gordel te dragen.
3. Deelnemen vanaf 17 jaar en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
4. Deelnemers doen geheel voor eigen risico mee en kunnen nimmer de wedstrijdleiding of aansprakelijk stellen voor eventuele schades en/ of kosten. Schades van en aan eigendommen zijn altijd voor rekening en risico van de veroorzakers.
5. Deelnemers mogen voor en tijdens de wedstrijden geen alcoholhoudende drank en / of drugs gebruiken en ook niet onder invloed van deze genoemde middelen deelnemen aan de wedstrijden. Wordt dit wel gezien dan wordt met onherroepelijk gediskwalificeerd. Bij twijfel wordt een blaascontrole geëist.
6. Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van de wedstrijdleiding. Weigering kan leiden tot diskwalificatie.
7. Het snel opvolgen van de aanwijzingen is verplicht. Het niet tijdig aan de start verschijnen, kan leiden tot diskwalificatie of het missen van een ronde. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Bij storing van het voertuig vlak voor de start dient U dit zo snel mogelijk te melden bij de jury zodat deze instructies kan geven over een eventuele latere start.
8. Voertuigen dienen met auto ambulances of opleggers gebracht te worden en deze vervoermiddelen moeten op een aparte parkeerplaats geparkeerd worden.
9. Ieder voertuig kent maar 1 bestuurder. Er kunnen dus nimmer meerdere startnummers gegeven worden aan één voertuig.
10. Voertuigen dienen aan de voorzijde een deugdelijk trekoog of een sleeplint of ketting van ca 5 m te hebben. Organisatie staat niet garant voor schadevrij uitslepen waarneer dit niet goed voor elkaar is. Staalkabels zijn alleen toegestaan als korte verbinding tussen 2 trekpunten. Staalkabel als ‘sleeplint’  gebruik is niet toegestaan, i.v.m. veiligheid aanpikkers.

 

Voorwaarden  standaard klasse:

1.      Er mogen geen carrosseriedelen van de auto verwijderd worden.
2.      De spatborden aan de voorzijde mogen als enige carrosseriedelen verwijderd worden.
3.      Deuren moeten aanwezig zijn. Het vaste binnenwerk (frame) van de deur mag niet worden verwijderd, demontabele onderdelen wel.
4.      Ramen mogen ontbreken.
5.      Openingen in het dak moeten deugdelijk dicht worden gemaakt.
6.      De achteras (achterwiel ophanging) dient origineel en verend te zijn.
7.      De kofferdeksel mag ontbreken.
8.      Bodemplaatkeuze is vrij.
9.      De motor/computer dient origineel te zijn.
10.    Turbo’s(tenzij standaard )/NOS/snelle nokkenassen zijn niet toegestaan.
11.     Bandenkeuze vrij echter zijn paddlebanden niet toegestaan.
12.     Veiligheid: Er dient een paal in het midden van de auto (ter hoogte van achterzijde stoel) gelast te worden tussen het dak en de tunnel. Deze moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De stalen paal dient een minimale diameter te hebben van 42mm met een wanddikte van 2,5 mm.
 • De paal dient door middel van een stalen (voet) plaat van minimaal 100 x 100 x 4 mm (LxBxD) op de tunnel te worden gelast.
 • De paal dient door middel van een stalen plaat van minimaal 200 x 200 x 4 mm (LxBxD) aan het dak bevestigd te worden.
 • De lassen en bevestigingen dienen deugdelijk te worden uitgevoerd!
 • Zachtere materialen dan staal (37??) zoals bijvoorbeeld aluminium en RVS zijn niet toegestaan.

 

Voorwaarden SUPER standaard klasse:

1.       Carrosseriedelen mogen van de auto verwijderd worden.
2.      Deuren mogen verwijderd worden.
3.      Ramen mogen ontbreken.
4.      Openingen in het dak moeten deugdelijk dicht worden gemaakt.
5.      De achteras (achterwiel ophanging) is vrij.
6.      De kofferdeksel mag ontbreken.
7.      Bodemplaatkeuze is vrij.
8.      De motor/computer mag worden aangepast.
9.      Turbo /NOS is toegestaan.
10.    Bandenkeuze vrij.
11.     Veiligheid: Er dient een rolbeugel in het midden van de auto (ter hoogte van achterzijde stoel) gelast te worden. Deze moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De beugel dient een minimale diameter te hebben van 42mm met een wanddikte van 2,5 mm.
 • De beugel dient aan beide onderzijden op de chassisbalken gelast te worden, minimaal 2x aan het dak bevestigt te worden en minimaal 1x per zijkant aan raam/deurstijl bevestigt te worden.
 • De lassen en bevestigingen dienen deugdelijk te worden uitgevoerd!
 • Een kruisverband in de beugel is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd.
 • Zachtere materialen dan staal (37??) zoals bijvoorbeeld aluminium en RVS zijn niet toegestaan
 • Een voorbeeld van de beugel is in de onderstaande afbeelding in het groen getekend.

 

Voorwaarden Special klasse:

1.       Chassiskeuze vrij.
2.      Motorkeuze vrij.
3.      Bandenkeuze vrij.
4.      Veiligheidskooi verplicht.
5.      Een vierpunts gordel is minimaal verplicht.
6.      Draaiende delen dienen afgeschermd te zijn.
7.      Advies om een stopknop aan de buitenkant van de auto te monteren.

 

Voorwaarden 4×4 klasse:

1.       Meerwiel drive is altijd 4 x 4.
2.      Chassiskeuze vrij.
3.      Motorkeuze vrij t/m 6 cilinders.
4.      Veiligheidskooi verplicht.
5.      Een driepunts gordel is minimaal verplicht.
6.      Draaiende delen dienen afgeschermd te zijn.
7.      Vrachtwagens of zware militaire/landbouw voertuigen zijn niet toegestaan.
8.      Advies om een stopknop aan de buitenkant van de auto te monteren.

 

Voorwaarden Grand 4×4 klasse:

1.       Meerwiel drive is altijd 4 x 4.
2.      Chassiskeuze vrij.
3.      Motorkeuze vrij met meer dan 6 cilinders.
4.      Veiligheidskooi verplicht.
5.      Een driepunts gordel is minimaal verplicht.
6.      Draaiende delen dienen afgeschermd te zijn.
7.      Vrachtwagens of zware militaire/landbouw voertuigen zijn niet toegestaan.
8.     Advies om een stopknop aan de buitenkant van de auto te monteren.

 

Algemene voorwaarden geldend voor alle klasses:

1.      Voertuigen mogen nooit breder zijn dan 250 cm inclusief de banden.
2.      Alle voertuigen hebben minimaal 4 wielen, en maximaal 2 assen.
3.      Banden zijn max. 1.32 meter hoog, en max. 60 cm breed Bij overschrijding volgt diskwalificatie!
4.      IJzeren schoepen aan banden zijn niet toegestaan, dubbellucht wel, mits degelijk gemonteerd, en gezamenlijke breedte niet breder als 60 cm.
5.      Voertuigen mogen nooit met meer dan 10 liter brandstof de baan op.
6.      Radiateur en slangen moeten degelijk gemonteerd en afgeschermd zijn van de bestuurder voor het geval deze knappen of aan de kook raken.
7.      De accu dient degelijk gemonteerd en afgeschermd zijn van de bestuurder.
8.      Deugdelijk werkende remmen zijn verplicht.
9.      Voertuigen dienen een voorziening te hebben om eventuele lekkage van olie of koelvloeistof en brandstof op te vangen.
10.    In het renners kwartier dient het voertuig op een PVC dekkleed te staan om het risico van milieuverontreiniging weg te nemen. Dit zal worden gecontroleerd. U dient dit kleed evenals andere afkomende onderdelen en afval na de wedstrijd zelf weer mee terug te nemen.
11.     Voertuigen moeten in het rennerskwartier opgesteld staan en er mag aan gesleuteld worden. Er mag (op straffe van diskwalificatie) beslist niet met hoge snelheid gereden worden in het rennerskwartier.
12.    Voertuigen dienen het kloppende startnummer duidelijk zichtbaar te hebben zodat het aan alle zijden (voor achter links en rechts) duidelijk te lezen is. U dient dit dus schoon te houden tijdens de wedstrijden. (tussentijds schoonmaken!).
13.    Voertuigen die tijdens de wedstrijd vast komen te zitten, dienen door de bestuurder niet te worden verlaten ( gordel en helm vast) Wanneer er hulp komt de aanwijzingen van de hulpverlener opvolgen. Bij levensbedreigende situaties geldt deze regel niet.
14.   Reclame en/of andere uitingen aangebracht op het voertuig moeten naar het genoegen van de organisatoren zijn, dus niet kwetsend of aanstootgevend. Bij ongenoegen van de wedstrijdleiding dienen deze op eerste verzoek verwijderd te worden op straffe van uitsluiting van deelname.
15.   Op het terrein zijn zowel brandblussers als ook E.H.B.O. Aanwezig.
16.   Waar dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding eventueel in overleg met de organisatie.
17.   Kamperen op het wedstrijd terrein is ten strengste verboden.
18.   Voertuigen kunnen uitsluitend aanrijden / gebracht worden op de wedstrijd dag tussen 07.30 uur en     09.00 uur en mogen het terrein niet tijdens de wedstrijden verlaten. Voertuigen moeten voor 21:00 uur het terrein verlaten hebben.
19.   Partytenten e.d. dienen als overkapping van de auto. Deze mogen i.v.m. ruimtegebrek niet op een parkeerplaats in het rennerskwartier staan!
20.  Deelnemers dienen een nekkraag om te hebben!

Hou je aan de deze regels, zodat we een prettige en gezellige dag kunnen hebben!